Tips and Tricks : सध्याच्या काळात स्मार्टफोनप्रमाणेच लॅपटॉपही गरजेचा झाला आहे. कॉलेज, जॉब, बिझनेससह अनेक कामांसाठी तुमच्याकडे लॅपटॉप असणे आवश्यक आहे. परंतु, अनेकांना एकच काम करण्यासाठी तासंतास लागतात.

जर तुम्हाला लॅपटॉप किंवा संगणकाचे काही शॉर्टकट कीज माहित असतील तर तुमचे तेच काम काही मिनिटात पूर्ण होते. त्याचबरोबर वेळेचीही बचत होते. जाणून घेऊयात Ctrl A पासून ते Ctrl Z पर्यंतच्या शॉर्टकट कीज..

 • Ctrl+A : Select all text
 • Ctrl+B : Bold text
 • Ctrl+C : Copy text
 • Ctrl+D : Open font formatting window
 • Ctrl+E : Center text
 • Ctrl+F : Find a phrase

 • Ctrl+G : Go to a specific page
 • Ctrl+H : Replace text with another text
 • Ctrl+I : Italicize text
 • Ctrl+J : Justify text
 • Ctrl+K : Open insert hyperlink window
 • Ctrl+L : Left align text

 • Ctrl+M : Indent a paragraph from the left
 • Ctrl+N : Open new document or file
 • Ctrl+O : Open an existing document or file
 • Ctrl+P : Print a document
 • Ctrl+Q : Remove paragraph formatting
 • Ctrl+R : Right align text
 • Ctrl+S : Save the document or file

 • Ctrl+T : Create a hanging indent
 • Ctrl+U : Underline selected text
 • Ctrl+V : Paste any text or object that has been copied
 • Ctrl+W : Close open tab in a browser or a document in Word
 • Ctrl+X : Cut text or object
 • Ctrl+Y : Redo any undo action
 • Ctrl+Z : Undo any action