file photo
बाजार समिती : अहमदनगर

दर रु. प्रती क्विंटल 

बाजार समिती जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
04/10/2021
बाजरी क्विंटल 82 1450 1800 1625
उडीद क्विंटल 459 4500 6500 5500
एरंडी क्विंटल 23 5350 5400 5375
हरभरा क्विंटल 147 4500 4800 4650
मूग क्विंटल 535 4500 6300 5400
गुळ क्विंटल 186 2900 4900 3900
मका लोकल क्विंटल 20 1300 1400 1350
मटकी क्विंटल 6 7500 7500 7500
कांदा लाल क्विंटल 50 650 2400 1850
कांदा उन्हाळी क्विंटल 26679 1200 3800 2800
तूर क्विंटल 75 4000 4800 4400
तील क्विंटल 2 5500 5500 5500
ज्वारी क्विंटल 59 1800 2000 1900
सोयाबिन क्विंटल 984 4500 6400 5450
गहू क्विंटल 256 1750 1950 1850

 

महत्वाची टीप : आपला शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी शेतकरी बांधवांनी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करणे आवश्यक आहे.