अहमदनगर Live24 टीम, 15 जानेवारी 2022 :-  अहमदनगर जिल्ह्यात सातत्याने रुग्णसंख्या वाढते आहे, आज तब्बल 510 इतके रुग्ण वाढले आहेत.

अहमदनगर जिल्ह्यात गेल्या चोवीस तासांत वाढलेली आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे –