file photo

अहमदनगर Live24 टीम, 27 जुलै 2021 :- अहमदनगर जिल्ह्यातील कोरोना रुग्णसंख्येत आता वाढ होताना दिसते आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यात गेल्या चोवीस तासांत सातशेपेक्षा जास्त रुग्ण आढळले आहे.

अहमदनगर जिल्ह्यात चोवीस तासात 712  रुग्ण आढळले आहेत.

अहमदनगर जिल्ह्यातील गेल्या चोवीस तासांतील तालुकानिहाय आकडेवारी पुढीलप्रमाणे आहे –

 • नगर शहर – 18
 • नगर ग्रामीण – 40
 • श्रीगोंदा – 28
 • पारनेर -90
 • कर्जत – 87
 • जामखेड – 59
 • राहुरी – 25
 • शेवगाव
 • पाथर्डी – 37
 • संगमनेर – 87
 • राहाता – 24
 • कोपरगाव – 21
 • नेवासा – 59
 • श्रीरामपूर – 12
 • अकोले – 39
 • भिंगार – 2