file photo

अहमदनगर Live24 टीम, 31 जुलै 2021 :- अहमदनगर जिल्ह्यात आज १३८८ रुग्णांना रुग्णालयातून डिस्चार्ज देण्यात आला. आता बरे झालेल्या रुग्णांची एकूण संख्या २ लाख ८७ हजार ६९६ इतकी झाली आहे. रुग्ण बरे होण्याचे जिल्ह्यातील प्रमाण हे आता ९६.१५ टक्के इतके झाले आहे.

दरम्यान, आज जिल्हयाच्या रूग्ण संख्येत १३८८ ने वाढ झाल्याने उपचार सुरू असणाऱ्या रुग्णांची संख्या आता ५ हजार ३१९ इतकी झाली आहे. जिल्हा रुग्णालयाच्या कोरोना टेस्ट लॅब मध्ये १०७, खाजगी प्रयोगशाळेत केलेल्या तपासणीत ४०१ आणि अँटीजेन चाचणीत ४४२ रुग्ण बाधीत आढळले.

जिल्हा रुग्णालयाच्या कोरोना टेस्ट लॅब मध्ये बाधीत आढळून आलेल्या रुग्णामध्ये मनपा १०, अकोले ०४, जामखेड ०१, नगर ग्रा. १३, नेवासा ०१, पारनेर ३६, पाथर्डी ०४, राहुरी ०१, संगमनेर १६, शेवगाव ०१, श्रीगोंदा १३, कॅंटोन्मेंट बोर्ड ०१ आणि इतर जिल्हा ०६ अशा रुग्णांचा समावेश आहे.

खाजगी प्रयोगशाळेत केलेल्या तपासणीत बाधित आढळून आलेल्या रुग्णामध्ये मनपा ०८, अकोले ०८, जामखेड ७७, कर्जत ८०, कोपरगाव १६ नगर ग्रा.२२, नेवासा २८, पारनेर २१, पाथर्डी ०७, राहता २७, राहुरी १५, संगमनेर ८९, शेवगाव ८३, श्रीगोंदा ०५, श्रीरामपूर १० आणि इतर जिल्हा ०५ अशा रुग्णांचा समावेश आहे.

अँटीजेन चाचणीत आज ४४२ जण बाधित आढळुन आले. मनपा ०७, अकोले ३६, जामखेड १४, कर्जत ४६, कोपरगाव १६, नगर ग्रा. १९, नेवासा १०, पारनेर ८०, पाथर्डी २७, राहता १०, राहुरी २१, संगमनेर ४९, शेवगाव ४८, श्रीगोंदा ३१, श्रीरामपूर २३, कॅंटोन्मेंट बोर्ड ०१ आणि इतर जिल्हा ०४ अशा रुग्णांचा समावेश आहे.

दरम्यान, आज डिस्चार्ज मिळालेल्या रुग्णामध्ये मनपा १११, अकोले ५०, जामखेड ५१, कर्जत १०७, कोपरगाव ४९, नगर ग्रा. १२७, नेवासा १०, पारनेर १४९, पाथर्डी १२०, राहता ४५, राहुरी ८२, संगमनेर १७१, शेवगाव ११८, श्रीगोंदा १३७, श्रीरामपूर २२, कॅंटोन्मेंट बोर्ड ०१, मिलिटरी हॉस्पिटल ०१ आणि इतर जिल्हा ३७ अशा रुग्णांचा समावेश आहे.

बरे झालेली रुग्ण संख्या:२,८७,६९६

उपचार सुरू असलेले रूग्ण:५६१९

पोर्टलवरील मृत्यू नोंद:६१९५

एकूण रूग्ण संख्या:२,९९,२१०

(स्त्रोत: नोडल अधिकारी, जिल्हा सामान्य रुग्णालय अहमदनगर)