file photo

Ahmednagar market rates : 19/10/2021   Last Updated on 6.52 PM

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण अहमदनगर जिल्ह्यातील आजचे जिल्हा निहाय, शेतमाल निहाय घाऊक बाजारातील आवक व बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत. (ahmednagar bajar bhav)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
19/10/2021 बाजरी क्विंटल 3 1525 1525 1525
19/10/2021 बाजरी लोकल क्विंटल 1 1490 1490 1490
19/10/2021 गहू क्विंटल 15 1700 1900 1800
19/10/2021 गहू लोकल क्विंटल 142 1650 1954 1880
19/10/2021 ज्वारी क्विंटल 4 1399 1399 1399
19/10/2021 मका —- क्विंटल 4 1600 1600 1600
19/10/2021 मका लोकल क्विंटल 30 1100 1420 1350
19/10/2021 हरभरा लोकल क्विंटल 10 3800 4700 4141
19/10/2021 मूग हिरवा क्विंटल 4 3400 5501 4500
19/10/2021 सोयाबिन क्विंटल 344 4600 5275 5000
19/10/2021 सोयाबिन लोकल क्विंटल 935 3600 5146 4946
19/10/2021 डाळींब लोकल क्विंटल 11 1500 8500 6500
19/10/2021 डाळींब भगवा क्विंटल 806 1750 13250 4775
19/10/2021 लिंबू क्विंटल 3 3000 4000 3500
19/10/2021 आले क्विंटल 4 1000 2000 1500
19/10/2021 बटाटा क्विंटल 120 1000 1400 1200
19/10/2021 भेडी क्विंटल 4 3000 4500 4000
19/10/2021 दुधी भोपळा क्विंटल 2 1000 1000 1000
19/10/2021 फ्लॉवर क्विंटल 5 2000 3200 3000
19/10/2021 गाजर क्विंटल 1 1500 1500 1500
19/10/2021 गवार क्विंटल 1 11000 11000 11000
19/10/2021 घेवडा क्विंटल 3 3000 4000 3500
19/10/2021 घोसाळी (भाजी) क्विंटल 3 2000 3500 3000
19/10/2021 काकडी क्विंटल 7 1500 2000 1700
19/10/2021 कांदा उन्हाळी क्विंटल 9566 400 3530 2650
19/10/2021 कांदा पात नग 100 12 12 12
19/10/2021 कारली क्विंटल 1 2000 2000 2000
19/10/2021 कोबी —- क्विंटल 6 500 700 600
19/10/2021 कोथिंबिर नग 1000 20 75 40
19/10/2021 लसूण क्विंटल 7 3000 5000 4500
19/10/2021 मेथी भाजी नग 350 15 25 20
19/10/2021 ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 4 3000 5000 4000
19/10/2021 पालक नग 50 5 8 6
19/10/2021 शेपू नग 250 10 15 12
19/10/2021 शेवगा क्विंटल 1 7000 7000 7000
19/10/2021 दोडका (शिराळी) क्विंटल 4 4000 5000 4500
19/10/2021 टोमॅटो क्विंटल 150 1250 3500 2375
19/10/2021 वालवड क्विंटल 1 4500 4500 4500
19/10/2021 वांगी क्विंटल 4 3000 6500 4500
19/10/2021 पिकेडोर क्विंटल 4 1500 2500 2000
19/10/2021 भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 1 3000 3000 3000
19/10/2021 मिरची (हिरवी) क्विंटल 16 1500 3000 2500

 

कालचे बाजारभाव 18/10/2021

दिनांक शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
18/10/2021 बाजरी क्विंटल 28 1450 1501 1475
18/10/2021 बाजरी लोकल क्विंटल 6 1100 1500 1411
18/10/2021 बाजरी हायब्रीड क्विंटल 55 1350 1575 1450
18/10/2021 गहू क्विंटल 204 1200 1811 1505
18/10/2021 गहू लोकल क्विंटल 37 1650 1874 1771
18/10/2021 गहू २१८९ क्विंटल 64 1700 1900 1700
18/10/2021 ज्वारी हायब्रीड क्विंटल 3 1600 1600 1600
18/10/2021 मका लोकल क्विंटल 86 1333 1785 1606
18/10/2021 हरभरा क्विंटल 112 4100 5000 4550
18/10/2021 हरभरा लोकल क्विंटल 34 3500 4700 4101
18/10/2021 हरभरा लाल क्विंटल 21 4000 4500 4500
18/10/2021 हरभरा काबुली क्विंटल 3 5500 5500 5500
18/10/2021 मूग क्विंटल 530 5000 6800 5900
18/10/2021 तूर क्विंटल 21 4500 6100 5300
18/10/2021 उडीद क्विंटल 313 4000 6402 5201
18/10/2021 उडीद काळा क्विंटल 17 4000 4500 4500
18/10/2021 भुईमुग शेंग (सुकी) घुंगरु क्विंटल 2 4700 4700 4700
18/10/2021 एरंडी क्विंटल 15 5300 5450 5375
18/10/2021 सोयाबिन क्विंटल 797 4000 5200 4600
18/10/2021 सोयाबिन लोकल क्विंटल 1170 3901 5039 4901
18/10/2021 सुर्यफुल क्विंटल 6 5400 5400 5400
18/10/2021 गुळ क्विंटल 65 3100 3900 3500
18/10/2021 डाळींब क्विंटल 15 1000 3500 2250
18/10/2021 डाळींब भगवा क्विंटल 567 1750 15000 5875
18/10/2021 लिंबू क्विंटल 10 2000 3500 2775
18/10/2021 मोसंबी क्विंटल 22 2000 4000 3000
18/10/2021 पपई क्विंटल 3 500 1500 1000
18/10/2021 आले क्विंटल 27 1000 2250 1525
18/10/2021 बटाटा क्विंटल 248 1000 1400 1200
18/10/2021 भेडी क्विंटल 10 2000 4500 3000
18/10/2021 दुधी भोपळा क्विंटल 6 500 1500 1000
18/10/2021 चवळी (शेंगा) क्विंटल 1 3500 3500 3500
18/10/2021 फ्लॉवर क्विंटल 23 1250 2500 2000
18/10/2021 गवार क्विंटल 6 4000 7000 5500
18/10/2021 घेवडा क्विंटल 1 3500 3500 3500
18/10/2021 घोसाळी (भाजी) क्विंटल 7 2000 3800 3000
18/10/2021 काकडी क्विंटल 37 1000 2100 1525
18/10/2021 कांदा लाल क्विंटल 6449 300 1500 1000
18/10/2021 कांदा उन्हाळी क्विंटल 30767 725 3601 2475
18/10/2021 कारली क्विंटल 15 1750 3000 2500
18/10/2021 कोबी —- क्विंटल 18 500 1250 875
18/10/2021 कोथिंबिर नग 4550 13 140 20
18/10/2021 लसूण क्विंटल 14 3000 5500 4250
18/10/2021 मेथी भाजी नग 3400 10 28 20
18/10/2021 ढोवळी मिरची क्विंटल 8 1000 2000 1550
18/10/2021 ढोवळी मिरची लोकल क्विंटल 6 2000 5000 3500
18/10/2021 पालक नग 1550 8 11 9
18/10/2021 शेपू क्विंटल 1400 6 8 7
18/10/2021 शेपू नग 800 5 15 10
18/10/2021 शेवगा क्विंटल 13 2000 4500 3275
18/10/2021 दोडका (शिराळी) क्विंटल 15 1750 3750 2625
18/10/2021 टोमॅटो क्विंटल 635 1333 3167 2167
18/10/2021 टोमॅटो वैशाली क्विंटल 185 1150 2500 2000
18/10/2021 वालवड क्विंटल 6 1500 3500 2500
18/10/2021 वांगी क्विंटल 16 2250 5000 3500
18/10/2021 पिकेडोर क्विंटल 10 1000 3000 2000
18/10/2021 भुईमुग शेंग (ओली) क्विंटल 4 3000 4500 4000
18/10/2021 मिरची (हिरवी) क्विंटल 45 1750 3750 2625
18/10/2021 मिरची (लाल) क्विंटल 237 3880 14550 9215

 

महत्वाचे :  शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !