दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
14/10/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 45 755 11000 5000
14/10/2021 अहमदनगर भगवा क्विंटल 834 1375 13750 5975
14/10/2021 जळगाव गणेश क्विंटल 10 3000 8000 6000
14/10/2021 मंबई क्विंटल 739 6200 12500 9350
14/10/2021 नाशिक क्विंटल 113 250 11400 6000
14/10/2021 पुणे लोकल क्विंटल 12 4000 5000 4500
14/10/2021 सांगली लोकल क्विंटल 10 2000 9000 5500
14/10/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 1721 800 12000 3300
14/10/2021 सोलापूर भगवा क्विंटल 1683 500 8750 4500

 

13/10/2021 अहमदनगर क्विंटल 13 1000 3000 2000
13/10/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 9 500 8000 5500
13/10/2021 अहमदनगर भगवा क्विंटल 1233 1750 15000 6025
13/10/2021 औरंगाबाद क्विंटल 29 500 6500 3500
13/10/2021 चंद्रपुर क्विंटल 21 3000 9000 8000
13/10/2021 मंबई क्विंटल 824 6400 13000 9700
13/10/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 762 2000 6000 5000
13/10/2021 नाशिक क्विंटल 117 250 12050 5750
13/10/2021 नाशिक भगवा क्विंटल 428 300 8500 5800
13/10/2021 नाशिक मृदुला क्विंटल 1560 400 11000 8500
13/10/2021 नाशिक आरक्ता क्विंटल 201 100 4750 3325
13/10/2021 पुणे भगवा क्विंटल 106 4000 13000 7000
13/10/2021 सांगली लोकल क्विंटल 22 2000 9000 5500
13/10/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 2161 700 12000 3200
13/10/2021 सोलापूर भगवा क्विंटल 1611 550 9700 4500

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !