(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
08/10/2021 अहमदनगर क्विंटल 14 1000 3000 2000
08/10/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 110 500 15000 6000
08/10/2021 अहमदनगर भगवा क्विंटल 1887 1000 17500 4000
08/10/2021 मंबई क्विंटल 643 6600 12000 9300
08/10/2021 नाशिक क्विंटल 141 250 11050 5250
08/10/2021 नाशिक भगवा क्विंटल 631 300 10500 6500
08/10/2021 नाशिक मृदुला क्विंटल 1589 400 20000 10000
08/10/2021 नाशिक आरक्ता क्विंटल 245 150 4750 3425
08/10/2021 पुणे लोकल क्विंटल 10 5000 6000 5500
08/10/2021 पुणे भगवा क्विंटल 146 5000 20000 10000
08/10/2021 सांगली लोकल क्विंटल 105 2000 15000 8500
08/10/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 1793 800 12500 3200
08/10/2021 सोलापूर भगवा क्विंटल 1967 800 10250 5250