file photo

अहमदनगर Live24 टीम, 24 जुलै 2021 :- थकीत विज बिल न भरल्याने डॉ.तनपुरे साखर कारखान्याचा वीजपुरवठा महावितरणने खंडीत केला आहे. त्यामुळे कारखाना कॉलनी परिसरातील कामगार वर्गातून संताप व्यक्त होत आहे.

याबाबत अधिक माहिती अशी कि, डॉ.तनपुरे साखर कारखान्यास महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनीकडून विद्युत पुरवठा केला जातो. या विजबिलापोटी कारखाना आपले बिल अदा करत असते. परंतु गेल्या अनेक महिन्यांचे वीज बिल थकले असून थकीत वीज बिलाचा आकडा कोटीत आहे.

अहमदनगर येथील महावितरणच्या प्रमुख अधिकाऱ्यांनी थकीत रकमेपोटी रक्कम अदा करण्यासाठी हप्ते पाडुन दिले असतानाही कारखाना व्यवस्थापनाने सदर वीज वीज बिल न भरल्यामुळे महावितरण कंपनीच्या अधिकाऱ्यांनी विज पुरवठा खंडीत केला आहे.

कारखाना व्यवस्थापक यांनी विज बिल न भरल्याने कारखाना परिसरात विशेषत: कामगार वसाहतीत अंधाराचे साम्राज्य पसरले आहे.

उर्जामंञी ना.प्राजक्त तनपुरे यांच्या तालुक्यातील व खा.डाँ.सुजय विखे यांच्या ताब्यातील डाँ.तनपुरे सहकारी साखर कारखान्याचा विज पुरवठा थकीत बिलामुळे खंडीत केल्यामुळे खळबळ उडाली आहे.