(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
08/10/2021 अहमदनगर क्विंटल 4 5500 6500 6000
08/10/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 5 2500 3500 3000
08/10/2021 मंबई लोकल क्विंटल 436 3000 7000 5000
08/10/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 4 3000 5000 4300
08/10/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 12 3000 8000 6000
08/10/2021 पुणे क्विंटल 17 6000 8000 7000
08/10/2021 पुणे लोकल क्विंटल 136 4000 6000 5000
08/10/2021 रायगड नं. १ क्विंटल 21 5000 5500 5300
08/10/2021 रत्नागिरी नं. २ क्विंटल 33 3000 7000 5000
08/10/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 14 950 3300 2250