कांदा बाजारभाव (Onion rates today maharashtra) 10 नोव्हेंबर 2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 10/11/2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजारभाव 10-11-2021 Last Updated On 4.30 PM 

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
10/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 3161 1500 3900 2650
10/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 10106 400 3650 2875
10/11/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 250 600 2750 1900
10/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 935 1500 2375 2163
10/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 5307 1500 3500 1900
10/11/2021 मंबई क्विंटल 8167 2500 3500 3000
10/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 10 2000 3500 3000
10/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 33695 795 3180 2740
10/11/2021 पुणे क्विंटल 600 1500 3200 2250
10/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 14711 2000 3150 2575
10/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 2926 500 3500 2000
10/11/2021 सातारा क्विंटल 245 1000 3300 2200
10/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 15 1500 3200 2250
10/11/2021 सातारा हालवा क्विंटल 150 2500 3500 3500
10/11/2021 सोलापूर क्विंटल 135 500 3551 2670
10/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 18220 100 4100 2300
10/11/2021 सोलापूर पांढरा क्विंटल 247 500 7000 3500
10/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2800 3600 3000

 

कांदा बाजारभाव 9-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
09/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 3493 400 3750 2650
09/11/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 105 500 3210 2550
09/11/2021 बुलढाणा क्विंटल 5 300 1200 1200
09/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 11 2500 2500 2500
09/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 4430 1500 3600 2000
09/11/2021 मंबई क्विंटल 8821 2300 3300 2800
09/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 15 2000 3500 3000
09/11/2021 नागपूर लाल क्विंटल 500 2200 3500 3125
09/11/2021 नागपूर पांढरा क्विंटल 480 3000 3500 3375
09/11/2021 नागपूर उन्हाळी क्विंटल 10 2400 2800 2600
09/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 41840 742 3318 2754
09/11/2021 पुणे क्विंटल 250 1500 3100 2500
09/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 12990 1200 2800 2000
09/11/2021 पुणे चिंचवड क्विंटल 5701 1800 3800 2800
09/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 1857 500 3600 2050
09/11/2021 सातारा क्विंटल 28 1000 3300 2200
09/11/2021 सातारा हालवा क्विंटल 165 2000 3000 3000
09/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 13567 330 4100 2550
09/11/2021 सोलापूर पांढरा क्विंटल 405 500 5500 3000
09/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2400 3200 2800


कांदा बाजारभाव 8-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
08/11/2021 अहमदनगर क्विंटल 3526 1350 3425 2400
08/11/2021 अहमदनगर नं. १ नग 824 2500 3300 2500
08/11/2021 अहमदनगर नं. २ नग 724 1500 2000 2000
08/11/2021 अहमदनगर नं. ३ नग 856 500 1400 1400
08/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 5018 600 3437 2518
08/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 270 400 2600 1500
08/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 621 1000 3050 2180
08/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 5922 1000 3600 2000
08/11/2021 मंबई क्विंटल 8780 2200 3300 2750
08/11/2021 नागपूर लाल क्विंटल 700 2000 2800 2700
08/11/2021 नागपूर पांढरा क्विंटल 500 2200 3200 2750
08/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 40831 767 3208 2596
08/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 8632 1550 2575 2063
08/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 4580 500 3600 2050
08/11/2021 सातारा क्विंटल 70 2000 3100 2500
08/11/2021 सातारा हालवा क्विंटल 99 1000 2000 2000
08/11/2021 सोलापूर क्विंटल 148 200 2710 1820
08/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 13596 100 5200 2200
08/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2400 3000 2600

 

कांदा बाजारभाव 8-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
07/11/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 300 1200 3000 2600
07/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 1 3500 3500 3500
07/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 11971 1450 2425 1938
07/11/2021 सातारा क्विंटल 295 1000 2800 1900
07/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 136 500 3100 1800

 

कांदा बाजारभाव 6-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
06/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 1 2500 2500 2500
06/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 3312 500 3300 1500
06/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 11 2300 2600 2450
06/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 3000 3600 3400

 

कांदा बाजारभाव 5-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
05/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 1232 701 2500 2275
05/11/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 40 400 2200 1800
05/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 2 2500 2500 2500
05/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 4378 500 3200 1700
05/11/2021 मंबई क्विंटल 12651 2000 3000 2500
05/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 7257 967 2167 1567
05/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2800 3600 3400

 

कांदा बाजारभाव 4-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
04/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 11 2500 2500 2500
04/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 7207 1300 2325 1813
04/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 122 100 2500 1900
04/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2400 2800 2600

 

कांदा बाजारभाव 3-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
03/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 541 400 2200 1300
03/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 17 2500 2500 2500
03/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 1499 500 3000 1800
03/11/2021 मंबई क्विंटल 7080 2000 3000 2500
03/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 628 850 2930 1850
03/11/2021 पुणे क्विंटल 900 1500 2500 2000
03/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 7269 1367 2267 1817
03/11/2021 सातारा क्विंटल 50 1500 2800 2150
03/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 20 1000 2500 1750
03/11/2021 सोलापूर क्विंटल 63 100 1650 1260
03/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 138 600 3000 1400
03/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2500 4000 3500

 

कांदा बाजारभाव 2-11-2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
02/11/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 205 100 3000 1550
02/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 403 400 2811 2251
02/11/2021 जळगाव लाल क्विंटल 19 2500 2500 2500
02/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 2097 500 3100 1800
02/11/2021 मंबई क्विंटल 7058 2000 3000 2500
02/11/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 10 2000 3500 3000
02/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1690 600 2300 1600
02/11/2021 पुणे क्विंटल 400 1500 2500 2000
02/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 9596 1200 2075 1638
02/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 803 500 2900 1700
02/11/2021 सातारा क्विंटल 67 1000 2800 1900
02/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 462 150 2700 1900
02/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2600 2800 2600

 

कांदा बाजारभाव 01/11/2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
01/11/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 3005 100 3000 2550
01/11/2021 औरंगाबाद क्विंटल 549 400 2100 1250
01/11/2021 चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 515 3000 4000 3500
01/11/2021 धुळे लाल क्विंटल 134 100 2300 1600
01/11/2021 कोल्हापूर क्विंटल 4221 500 2800 1700
01/11/2021 मंबई क्विंटल 14516 2000 3000 2500
01/11/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 1650 800 2750 1950
01/11/2021 पुणे लोकल क्विंटल 10314 1200 2125 1663
01/11/2021 पुणे उन्हाळी क्विंटल 4290 1500 2800 2000
01/11/2021 सांगली लोकल क्विंटल 3576 500 3100 1800
01/11/2021 सातारा क्विंटल 109 1000 2800 1900
01/11/2021 सातारा लोकल क्विंटल 80 1200 2700 2000
01/11/2021 सातारा हालवा क्विंटल 126 1000 2500 2500
01/11/2021 सोलापूर क्विंटल 276 100 1700 1300
01/11/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 24358 250 3750 1600
01/11/2021 ठाणे नं. १ क्विंटल 3 2400 2600 2500

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !