नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 12-10-2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/10/2021
कोल्हापूर क्विंटल 4955 1000 4500 2700
औरंगाबाद क्विंटल 568 300 4000 2150
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 13051 3000 4500 3750
खेड-चाकण क्विंटल 330 2000 3000 2500
मोर्शी क्विंटल 19 850 3200 1770
कराड हालवा क्विंटल 123 2000 3500 3500
सोलापूर लाल क्विंटल 15797 100 5000 2300
जळगाव लाल क्विंटल 484 875 3560 2200
पंढरपूर लाल क्विंटल 548 100 4200 2200
नागपूर लाल क्विंटल 1723 2700 3800 3525
सांगली -फळे भाजीपाला लोकल क्विंटल 2557 1800 4500 3150
पुणे लोकल क्विंटल 16112 1100 3800 2450
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 14 1500 1700 1600
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 6 2800 3200 3000
जामखेड लोकल क्विंटल 202 100 3500 1800
कामठी लोकल क्विंटल 12 1500 2500 2100
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2500 3500 3000
कल्याण नं. २ क्विंटल 3 2000 2400 2200
नागपूर पांढरा क्विंटल 1000 2500 3500 3250
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 500 4600 3800
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 4800 1800 4100 3650
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 12572 1200 4400 3800
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 9000 700 4101 3450
अकोले उन्हाळी क्विंटल 472 1000 4711 3875
राहूरी -वांभोरी उन्हाळी क्विंटल 4193 500 4200 3100
संगमनेर उन्हाळी क्विंटल 4435 500 4500 2500
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 3200 1600 3906 3600
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3500 600 3948 3700
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 5592 700 4158 3700
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 19251 800 4500 3901
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4720 1000 4003 3500
देवळा उन्हाळी क्विंटल 7530 3000 4400 3950
राहता उन्हाळी क्विंटल 2094 300 4500 3850
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 16500 1100 4012 3500
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 15500 300 4200 3700

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !