Onion rates today maharashtra 23/10/2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे कांद्याचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (kanda bajarbhav 23-10-2021)

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

महाराष्ट्रातील आजचे कांदा बाजारभाव 23/10/2021  Last Updated On 6.13 PM

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
23/10/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 6818 350 2876 2250
23/10/2021 अमरावती क्विंटल 11 1240 4400 2700
23/10/2021 औरंगाबाद क्विंटल 717 100 2500 1300
23/10/2021 चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 80 3000 4000 3500
23/10/2021 धुळे लाल क्विंटल 1360 200 2500 2000
23/10/2021 जळगाव लाल क्विंटल 709 1700 2564 2150
23/10/2021 कोल्हापूर क्विंटल 4475 500 3000 1800
23/10/2021 नागपूर लाल क्विंटल 300 2500 3500 3250
23/10/2021 नागपूर पांढरा क्विंटल 300 2500 3500 3250
23/10/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 38697 788 3296 2707
23/10/2021 पुणे लोकल क्विंटल 356 1300 2667 1983
23/10/2021 सातारा हालवा क्विंटल 120 1800 3000 3000
23/10/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 21068 80 3750 1900

 

कालचे कांदा बाजारभाव 22/10/2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
22/10/2021 अहमदनगर क्विंटल 6394 900 2900 1900
22/10/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 9489 400 3034 2333
22/10/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 856 1155 2575 2108
22/10/2021 चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 667 3000 4000 3500
22/10/2021 धुळे लाल क्विंटल 808 200 2500 2000
22/10/2021 जळगाव लाल क्विंटल 988 1563 2575 2070
22/10/2021 जळगाव उन्हाळी क्विंटल 950 500 2290 1850
22/10/2021 कोल्हापूर क्विंटल 4291 500 3000 1600
22/10/2021 मंबई क्विंटल 9908 2000 3000 2500
22/10/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 14 2000 3500 3000
22/10/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 68157 742 3198 2609
22/10/2021 पुणे लोकल क्विंटल 13722 1350 2575 1963
22/10/2021 पुणे चिंचवड क्विंटल 11194 1110 3110 2110
22/10/2021 सोलापूर क्विंटल 183 100 1700 900
22/10/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 20959 300 3450 1700

 

परवाचे कांदा बाजारभाव 21/10/2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
21/10/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 9000 350 2950 2200
21/10/2021 अमरावती क्विंटल 8100 2 2 2
21/10/2021 औरंगाबाद क्विंटल 1926 400 3000 1700
21/10/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 2985 750 2650 2050
21/10/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 245 1000 3000 2325
21/10/2021 चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 140 3000 4000 3500
21/10/2021 जळगाव उन्हाळी क्विंटल 550 500 2400 2050
21/10/2021 कोल्हापूर क्विंटल 4064 600 3200 1800
21/10/2021 मंबई क्विंटल 9164 2400 3400 2900
21/10/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 6 2000 3000 2800
21/10/2021 नागपूर उन्हाळी क्विंटल 7 2400 2800 2600
21/10/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 108734 722 3162 2500
21/10/2021 पुणे लोकल क्विंटल 14455 1700 3050 2375
21/10/2021 सांगली लोकल क्विंटल 2344 1800 3000 2400
21/10/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 17647 75 3800 2000

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !