शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/10/2021
कोल्हापूर —- क्विंटल 124 300 700 500
औरंगाबाद —- क्विंटल 64 400 600 500
चंद्रपूर – गंजवड —- क्विंटल 231 600 1000 800
खेड-चाकण —- क्विंटल 155 400 600 500
राहता —- क्विंटल 11 500 1000 800
कळमेश्वर हायब्रीड क्विंटल 65 2035 2600 2355
अकलुज लोकल क्विंटल 28 500 700 600
सोलापूर लोकल क्विंटल 242 400 600 500
जळगाव लोकल क्विंटल 8 400 600 500
पुणे लोकल क्विंटल 947 300 700 500
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 22 500 800 650
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 1 700 700 700
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 148 300 600 450
जुन्नर -ओतूर लोकल क्विंटल 162 200 750 600
नागपूर लोकल क्विंटल 120 1200 1500 1425
कराड लोकल क्विंटल 24 800 1000 1000
रामटेक लोकल क्विंटल 20 800 1000 900
कामठी लोकल क्विंटल 5 1500 2500 2100

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !