आजचे राज्यातील कोबी बाजारभाव 13/10/2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
13/10/2021 अहमदनगर —- क्विंटल 22 400 800 600
13/10/2021 औरंगाबाद —- क्विंटल 48 500 800 650
13/10/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 2 4000 4000 4000
13/10/2021 कोल्हापूर —- क्विंटल 205 300 700 500
13/10/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1815 800 1400 1100
13/10/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 272 1000 1467 1358
13/10/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 70 2050 2500 2320
13/10/2021 नाशिक हायब्रीड क्विंटल 666 660 1415 1085
13/10/2021 पुणे लोकल क्विंटल 454 400 800 600
13/10/2021 सातारा —- क्विंटल 40 800 1200 1000
13/10/2021 सातारा लोकल क्विंटल 30 800 1200 1200
13/10/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 200 350 525 425