आजचे राज्यातील कोबी बाजारभाव 14/10/2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
14/10/2021 अहमदनगर —- क्विंटल 23 450 650 550
14/10/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 36 2200 2350 2300
14/10/2021 कोल्हापूर —- क्विंटल 88 300 600 450
14/10/2021 कोल्हापूर लोकल क्विंटल 45 500 800 650
14/10/2021 मंबई लोकल क्विंटल 1949 800 1400 1200
14/10/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 27 900 1500 1350
14/10/2021 नागपूर हायब्रीड क्विंटल 45 2045 2500 2255
14/10/2021 पुणे —- क्विंटल 218 300 600 450
14/10/2021 पुणे लोकल क्विंटल 712 600 850 725
14/10/2021 सातारा —- क्विंटल 36 700 1000 850
14/10/2021 सातारा लोकल क्विंटल 15 500 600 550
14/10/2021 सोलापूर —- क्विंटल 24 300 600 500
14/10/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 125 400 550 475
14/10/2021 ठाणे हायब्रीड क्विंटल 3 2000 3000 2500