file photo

कॅनरा बँक आणि आयडीबीआय बँकेने त्यांचे व्याजदर बदललेत. कॅनरा बँक आणि आयडीबीआय बँकेने मुदत ठेवींचे दर बदललेत. पूर्वीच्या तुलनेत आता दोन्ही बँकांचे दर बदललेत. त्यामुळे नवीन ग्राहक असो की जुने, हे नवे दर पाहिले पाहिजेत. यामुळे तुम्हाला तुमच्या गुंतवणुकीचे फायदे आणि तोटे यांची कल्पना येईल.

1) कॅनरा बँक

असे असतील नवे व्याजदर :-
– 7 दिवस ते 45 दिवस- 2.90%
– 46 दिवस ते 90 दिवस- 3.90%
– 91 दिवस ते 179 दिवस – 3.95%
– 180 दिवस ते 1 वर्षापेक्षा कमी- 4.40%
– फक्त 1 वर्ष- 5.10%
– 1 वर्षापेक्षा जास्त आणि 2 वर्षांपेक्षा कमी – 5.10%
– 2 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 3 वर्षांपेक्षा कमी – 5.10%
– 3 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 5 वर्षांपेक्षा कमी – 5.25%
– 5 वर्षांपेक्षा जास्त आणि 10 वर्षांपर्यंत – 5.25%
– ज्येष्ठ नागरिकांना 7 दिवस ते 10 वर्षांच्या परिपक्व एफडीवर 2.90 टक्के ते 5.75 टक्के व्याजदर मिळेल.

2) IDBI बँक नवीन दर :- त्याचप्रमाणे दुसऱ्या सरकारी बँकेने मुदत ठेवींवरील व्याजदर बदललेत. ही बँक IDBI बँक आहे. या बँकेचा नवीन दर 16 ऑगस्ट 2021 पासून लागू आहे. या अंतर्गत 7 दिवस ते 10 वर्षांच्या परिपक्वता असलेल्या सर्व मुदत ठेवींचा समावेश करण्यात आलाय.

त्यात फक्त त्या एफडींचा समावेश आहे, ज्यांच्या ठेवी 2 कोटी रुपयांपेक्षा कमी आहेत. 2 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त एफडीच्या व्याजदरात कोणताही बदल झालेला नाही. 0-6 दिवसांच्या FD मध्ये यामध्ये कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. किती दिवसांसाठी ठेव रकमेवर किती व्याज?

आयडीबीआय बँक सामान्य ठेवीदारांना 2.70 टक्के आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 3.20 टक्के व्याज 7-14 दिवसांच्या एफडीवर देत आहे. 15-30 दिवस मुदत ठेव किंवा FD वर सामान्य ग्राहकाला 2.70 टक्के आणि ज्येष्ठ नागरिकाला 3.20 टक्के व्याज दिले जात आहे. 31-45 दिवसांच्या एफडीवर 2.80 टक्के व्याज दिले जात आहे

आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 3.30 टक्के व्याज दिले जात आहे. 46-60 दिवसांच्या एफडीवर 3% आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 3.50 टक्के व्याज दिले जात आहे. 61-90 दिवसांच्या FD वर 3% आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 3.50 टक्के व्याज दिले जात आहे. 91-6 महिन्यांच्या एफडीवर 3.50 टक्के व्याज आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 4 टक्के व्याज दिले जात आहे.

हा परतावा तुम्हाला 5 वर्षांच्या FD वर मिळेल आयडीबीआय बँक सामान्य ग्राहकाला 4.30 टक्के आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 4.80 टक्के व्याज 6 महिने 1 दिवस ते 270 दिवसांच्या एफडीवर देत आहे. 271-1 वर्षाच्या एफडीवर 4.30 व्याज दिले जात आहे आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 4.80 टक्के व्याज दिले जात आहे.

त्याचप्रमाणे 1 वर्षाच्या एफडीवर 5.05 टक्के आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 5.55 टक्के व्याज दिले जात आहे. 1 वर्षापासून 2 वर्षापर्यंत एक दिवसापेक्षा कमी FD 5.05 आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 5.65 टक्के व्याज मिळत आहे.

ही बँक 5 वर्षांच्या FD वर 5.25 टक्के आणि ज्येष्ठ नागरिकांना 5.75 टक्के व्याज देत आहे. 5.25 आणि 5.75 टक्के व्याज ज्येष्ठ नागरिकांना 5 वर्ष 1 दिवसापासून 7 वर्षांच्या FD वर दिले जात आहे. 5.25 आणि 5.75 टक्के व्याज ज्येष्ठ नागरिकांना 7 वर्षे 1 दिवसापासून 10 वर्षांच्या FD वर दिले जात आहे.