file photo

अहमदनगर Live24 टीम, 24 ऑगस्ट 2021 :- सर्व पुरुषांना स्त्रियांचे लक्ष वेधून घ्यायचे असते. पण समोरची स्त्री त्याला पसंत करते की नाही हा प्रश्ण त्यांना सतत त्रास देत राहतो . पण स्त्रिया तुम्हाला बरीच चिन्हे देतात ज्यामुळे तुम्ही तिला आवडता की नाही हे शोधू शकता.

चला तर तुमचा गोंधळ कमी करूया. आम्ही तुम्हाला अशा चिन्हांबद्दल सांगत आहोत, ज्याच्या मदतीने तुम्हाला कळेल की ती तुम्हाला पसंत करते कि नाही.

केसांमध्ये बोटांनी मुरडणे:- जर एखाद्या स्त्री किंवा मुलीने तुम्हाला पाहिल्यानंतर तिच्या केसांमध्ये बोटे फिरवली तर याचा अर्थ तिला तुमचे लक्ष हवे आहे. तसेच तुमच्याशी अधिक संपर्क साधायचा आहे. तिला तुम्ही आवडता आणि तूम्ही तिच्याबद्दल बोलावे, तिचे कौतुक करावे अशी त्याची इच्छा आहे. जर तुम्ही असे केले तर तुम्ही त्या मुलीच्या किंवा स्त्रीच्या हृदयात तुमचे स्थान निर्माण करु शकाल.

पुन्हा पुन्हा घड्याळ पाहणे: जर एखादी स्त्री किंवा मुलगी तुमच्याशी संभाषणादरम्यान घड्याळाकडे वारंवार पाहत असेल तर याचा अर्थ असा की तिला तुमच्या बोलण्यात रस नाही आणि ती तुमच्या बोलण्याला कंटाळली आहे. याचा अर्थ असाही होऊ शकतो की तिला घाई आहे आणि तिला कुठेतरी पोहोचायचे आहे. जर ह्याने तुमच्यापासून पळून जावे असे तिला वाटत असेल , तर लगेच तुम्ही तुमच्या शब्दाला पूर्णविराम द्या.

कंबरेवर हात ठेवणे :- जर ती तुमच्याशी संभाषणादरम्यान दोन्ही हात तिच्या कंबरेवर ठेवून उभी राहिली तर तिला तिच्याकडे अधिकाराची भावना आहे आणि ती तुमच्यावर वर्चस्व गाजवू इच्छिते याचे लक्षण आहे. जर ती कंबरेवर एक हात ठेवून उभी असेल तर याचा अर्थ तिला तुमचे लक्ष वेधायचे आहे. जर ती हात जोडून उभी असेल तर याचा अर्थ असा होऊ शकतो की तिला तुमच्यामध्ये रस नाही.

दोष शोधणे:- जर तिला तुमचे दोष आढळले तर हे चिन्ह तुमच्या नात्यासाठी चांगले नाही. याचा अर्थ असा की ती कदाचित तुमचे दोष दाखवून तुम्हाला खाली आणण्याचा प्रयत्न करत असेल किंवा स्वतःला तुमच्यापेक्षा चांगले सिद्ध करण्याचा प्रयत्न करत असेल. याचा अर्थ ती स्वतःला श्रेष्ठ समजते. आपण अशा मुलींपासून स्वतःला दूर केले तर चांगले होईल.

वारंवार पद बदलणे:- जर ती बसल्यानंतर वारंवार तिची स्थिती बदलत असेल तर याचा अर्थ असा की तिच्यामध्ये आत्मविश्वास नसतो. किंवा हे देखील असू शकते की ती तुमच्या समोर अस्वस्थ वाटत आहे. याचा अर्थ असा की ती तुमच्याशी असलेल्या नात्याबद्दल गोंधळात आहे.

डोळ्यात डोळे घालून बोलणे:- जर एखादी स्त्री किंवा मुलगी तुमच्याशी बोलताना तुमच्या डोळ्यात डोळे घालून तुमच्याशी बोलते, तर याचा अर्थ ती तुमच्यावर प्रेम करते. तसेच, तिचा तुमच्यावर पूर्ण विश्वास आहे. तिला तुमच्यासोबत प्रेमसंबंध वाढवायचे आहेत. त्याला तुमच्याशी असलेल्या नात्याबद्दल पूर्ण विश्वास आहे.

जर तिने संभाषणादरम्यान तुमच्याकडे पाहिले आणि नंतर डोळे फिरवले तर समजून घ्या की तो तुमच्याकडे आकर्षित झाली आहे आणि तुमच्याकडून त्याच आकर्षणाची अपेक्षा करते. या छोट्या पण महत्वाच्या चिन्हे द्वारे, तुम्हाला कळेल की ती तुम्हाला पसंत करते कि नाही . जर तुम्हाला तिच्याकडून पसंतीची चिन्हे मिळत असतील तर तुमचे नाते पुढे नेण्याचा प्रयत्न करा.