Jobs Alerts : पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेमध्ये विविध १४७ पदांची भरती

मोफत मराठी बातम्यांसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा
WhatsApp Group Join Now
Telegram Group Join Now

१.पदाचे नाव : स्त्रीरोग तज्ज्ञ ०६ जागा
शैक्षणिक पात्रता : एम.बी.बी.एस व एम.डी आणि अनुभव

२.पदाचे नाव : बालरोग तज्ज्ञ ०७ जागा
शैक्षणिक पात्रता : एम.बी.बी.एस व एम.डी / डी.सी.एच आणि अनुभव

३.पदाचे नाव : भुलतज्ज्ञ ०६ जागा
शैक्षणिक पात्रता : एम.बी.बी.एस व एम.डी / डी.ए आणि अनुभव

४.पदाचे नाव : फिजिशियन ०६ जागा
शैक्षणिक पात्रता : एम.बी.बी.एस व एम.डी आणि अनुभव

५.पदाचे नाव : रेडिओलॉजिस्ट ०१ जागा
शैक्षणिक पात्रता : एम.बी.बी.एस व एम.डी / डी.एम.आर.डी आणि अनुभव

६.पदाचे नाव : नेत्ररोग तज्ज्ञ ०१ जागा
शैक्षणिक पात्रता : एम.बी.बी.एस व एम.एस / डी.ओ.एम. एस आणि अनुभव

७.पदाचे नाव : वैद्यकिय अधिकारी (एम.बी.बी.एस) १२ जागा
शैक्षणिक पात्रता : एम.बी.बी.एस

८.पदाचे नाव : वैद्यकिय अधिकारी (एम.बी.बी.एस / बी.ए.एम. एस) ०९ जागा
शैक्षणिक पात्रता : एम.बी.बी.एस / बी.ए.एम. एस

९.पदाचे नाव : 
निवासी वैद्यकिय अधिकारी (एम.बी.बी.एस / बी.ए.एम.एस) १४ जागा

शैक्षणिक पात्रता : एम.बी.बी.एस / बी.ए.एम. एस

१०.पदाचे नाव : दंतशल्य चिकित्सक ०३ जागा
शैक्षणिक पात्रता : बी.डी.एस आणि अनुभव

११.पदाचे नाव : फार्मासिस्ट ११ जागा
शैक्षणिक पात्रता : बी.फार्मा / डी. फार्मा आणि अनुभव

१२.पदाचे नाव : स्टाफनर्स ३९ जागा
शैक्षणिक पात्रता : बी.एस्सी / एम.एस्सी नर्सिंग / बी.पी.एन.ए / आर.जी.एन.एम कोर्स उत्तीर्ण आणि अनुभव

१३.पदाचे नाव : लॅब टेक्निशियन ०५ जागा
शैक्षणिक पात्रता : बी.एस्सी पदवी व डी.एम.एल.टी आणि अनुभव

१४.पदाचे नाव : एक्स रे टेक्निशियन ०१ जागा
शैक्षणिक पात्रता : १२ वी उत्तीर्ण व एक्स रे टेक्निशियन कोर्स पूर्ण आणि अनुभव

१५.पदाचे नाव : सफाई सेवक (महिला) २६ जागा
शैक्षणिक पात्रता : ०४ वी उत्तीर्ण आणि अनुभव

वयाची अट : ६० वर्षापेक्षा कमी

पद क्र.१-१० साठी मुलाखतीचे दिनांक ,वेळ व ठिकाण : १० जानेवारी २०१९, (सकाळी ०९ ते ११ पर्यंत), यशवंतराव चव्हाण स्मृती रुग्णालय, संत तुकाराम नगर, पिंपरी, पुणे – ४११०१८

पद क्र.११,१३ व १४ साठी मुलाखतीचे दिनांक ,वेळ ठिकाण : ११ जानेवारी २०१९, (सकाळी ०९ ते ११ पर्यंत), पिं.चिं. म.न.पा. चे माध्यमिक विद्यालय, काळभोर नगर, चिंचवड, पुणे

पद क्र.१२ व १५ साठी मुलाखतीचे दिनांक ,वेळ ठिकाण : १२ जानेवारी २०१९, (सकाळी ०९ ते ११ पर्यंत),पिं.चिं. म.न.पा. चे माध्यमिक विद्यालय, काळभोर नगर, चिंचवड, पुणे

अधिक माहितीसाठी : http://bit.ly/36yuMad