(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
08/10/2021 अहमदनगर नग 3050 13 24 19
08/10/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 15 3500 3500 3500
08/10/2021 मंबई लोकल क्विंटल 114 2500 3000 2750
08/10/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 2 8000 11000 10000
08/10/2021 पुणे नग 18500 1000 2000 1500
08/10/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1700 10 15 13
08/10/2021 पुणे लोकल नग 13875 8 18 13
08/10/2021 सोलापूर लोकल नग 2300 800 1200 1000
08/10/2021 सोलापूर हायब्रीड नग 15 5 5 5