(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
08/10/2021 अहमदनगर क्विंटल 30 1000 2750 1850
08/10/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 45 1000 2000 1600
08/10/2021 जळगाव लवंगी क्विंटल 5 1500 1500 1500
08/10/2021 मंबई ज्वाला क्विंटल 1744 2400 3000 2700
08/10/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3 2000 3500 3000
08/10/2021 पुणे क्विंटल 163 2000 3000 2500
08/10/2021 पुणे लोकल क्विंटल 678 1450 2750 2100
08/10/2021 रत्नागिरी लोकल क्विंटल 60 2000 4000 3000
08/10/2021 सांगली क्विंटल 20 2000 2500 2350
08/10/2021 सातारा नं. २ क्विंटल 12 2000 3000 2500
08/10/2021 सोलापूर क्विंटल 37 1000 4000 2000
08/10/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 72 1000 3000 2000