दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
13/10/2021 अहमदनगर क्विंटल 2920 1350 4000 2700
13/10/2021 अहमदनगर उन्हाळी क्विंटल 22065 525 4027 3000
13/10/2021 औरंगाबाद क्विंटल 657 400 4200 2300
13/10/2021 औरंगाबाद उन्हाळी क्विंटल 600 2200 4000 3500
13/10/2021 चंद्रपुर पांढरा क्विंटल 310 2000 3000 2500
13/10/2021 जळगाव लाल क्विंटल 7 2000 2000 2000
13/10/2021 कोल्हापूर क्विंटल 5854 1000 4700 2800
13/10/2021 मंबई क्विंटल 9600 3200 4200 3700
13/10/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 10 1500 2500 2100
13/10/2021 नागपूर लाल क्विंटल 1500 2500 3800 3475
13/10/2021 नागपूर पांढरा क्विंटल 1029 2500 3500 3250
13/10/2021 नाशिक लाल क्विंटल 150 1000 1890 1741
13/10/2021 नाशिक उन्हाळी क्विंटल 117368 907 3983 3448
13/10/2021 पुणे लोकल क्विंटल 14770 2200 3600 2900
13/10/2021 सांगली लोकल क्विंटल 3797 1800 4000 2900
13/10/2021 सातारा क्विंटल 161 2000 4000 3000
13/10/2021 सातारा लोकल क्विंटल 15 2000 4000 3000
13/10/2021 सातारा हालवा क्विंटल 138 1000 3500 3500
13/10/2021 सोलापूर क्विंटल 172 100 3700 1825
13/10/2021 सोलापूर लाल क्विंटल 21567 300 4150 2350