file photo

Today’s onion market price in the state: 05/10/2021

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
05/10/2021
कोल्हापूर क्विंटल 3385 500 3600 1800
औरंगाबाद क्विंटल 664 500 3500 2000
राहूरी क्विंटल 16758 500 3500 2000
मुंबई – कांदा बटाटा मार्केट क्विंटल 9178 2500 3500 3000
सातारा क्विंटल 63 2000 3400 2600
मोर्शी क्विंटल 11 800 2000 1500
जुन्नर -आळेफाटा चिंचवड क्विंटल 11066 1000 4000 2000
कराड हालवा क्विंटल 99 2000 2800 2800
सोलापूर लाल क्विंटल 14969 100 4500 1900
लासलगाव लाल क्विंटल 50 1100 2625 2401
पंढरपूर लाल क्विंटल 477 100 4000 2500
नागपूर लाल क्विंटल 1542 2600 3200 3050
भुसावळ लाल क्विंटल 18 1200 1200 1200
पुणे लोकल क्विंटल 11698 1200 3500 2350
पुणे- खडकी लोकल क्विंटल 9 1400 2200 1800
पुणे -पिंपरी लोकल क्विंटल 7 2000 2600 2300
पुणे-मोशी लोकल क्विंटल 297 600 2500 1550
कामठी लोकल क्विंटल 10 2000 3000 2600
कल्याण नं. १ क्विंटल 3 2000 2600 2300
नागपूर पांढरा क्विंटल 1500 2200 2800 2650
येवला -आंदरसूल उन्हाळी क्विंटल 3000 300 3752 3200
लासलगाव उन्हाळी क्विंटल 11520 1500 3556 3350
लासलगाव – विंचूर उन्हाळी क्विंटल 14932 1100 3600 3050
मालेगाव-मुंगसे उन्हाळी क्विंटल 10000 660 3750 3110
कळवण उन्हाळी क्विंटल 16400 500 4200 3200
चांदवड उन्हाळी क्विंटल 4200 1500 3672 3300
मनमाड उन्हाळी क्विंटल 3000 600 3340 2700
सटाणा उन्हाळी क्विंटल 10875 950 3765 3250
कोपरगाव उन्हाळी क्विंटल 6653 600 3700 3250
पिंपळगाव बसवंत उन्हाळी क्विंटल 24000 1000 4314 3551
पिंपळगाव(ब) – सायखेडा उन्हाळी क्विंटल 4831 1000 3350 2900
दिंडोरी-वणी उन्हाळी क्विंटल 6603 2600 3840 3300
गंगापूर उन्हाळी क्विंटल 750 1800 4000 3000
देवळा उन्हाळी क्विंटल 6930 2200 3900 3450
राहता उन्हाळी क्विंटल 2853 400 4100 3450
उमराणे उन्हाळी क्विंटल 14500 1000 3602 3200
नामपूर उन्हाळी क्विंटल 12500 300 3555 3000

 

महत्वाचे : नमस्कार शेतकरी वाचकहो तुमचा शेतमाल घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !