file photo

Soyabin rates today maharashtra 13/10/2021 – last update on : 8.55 PM

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 13-10-2021

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
13/10/2021 अहमदनगर क्विंटल 73 4051 5171 4610
13/10/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 641 3850 5360 5230
13/10/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 5654 4325 4953 4803
13/10/2021 औरंगाबाद क्विंटल 79 4401 5075 4775
13/10/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 1 4071 4071 4071
13/10/2021 औरंगाबाद पांढरा क्विंटल 21 4000 4800 4600
13/10/2021 बीड क्विंटल 3699 4400 5168 4870
13/10/2021 बीड पिवळा क्विंटल 108 3700 4900 4600
13/10/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 772 1700 4763 4475
13/10/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 90 2900 4795 3779
13/10/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1575 4500 5150 4725
13/10/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 250 4000 5100 4500
13/10/2021 जळगाव क्विंटल 28 4500 5000 5000
13/10/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 98 4366 5251 5052
13/10/2021 जालना लोकल क्विंटल 76 3601 4601 4000
13/10/2021 जालना पिवळा क्विंटल 16167 3967 5217 4633
13/10/2021 लातूर क्विंटल 2860 5400 5570 5485
13/10/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 10867 4450 5501 5255
13/10/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3763 4000 5200 4900
13/10/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 74 3125 4331 3975
13/10/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 1164 3550 5302 4401
13/10/2021 नंदुरबार क्विंटल 35 4651 4651 4651
13/10/2021 नाशिक क्विंटल 4395 3000 5506 5066
13/10/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 350 5425 5425 5425
13/10/2021 परभणी क्विंटल 131 4000 5100 4761
13/10/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 332 4290 5451 5000
13/10/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 532 4050 5340 5155
13/10/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 2067 3417 5002 4468
13/10/2021 वाशिम क्विंटल 4000 3905 5200 4625
13/10/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 1692 4000 5305 4850
13/10/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 5159 4231 5053 4762

 

कालचे सोयाबीन बाजारभाव (12-10-2021)

शेतमाल जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत जास्त दर सर्वसाधारण दर
12/10/2021
लासलगाव – विंचूर क्विंटल 1577 3000 5520 4850
जळगाव क्विंटल 6 4100 4700 4700
माजलगाव क्विंटल 1500 4000 5000 4700
राहूरी -वांभोरी क्विंटल 14 4552 4900 4700
उदगीर क्विंटल 3200 5200 5430 5315
कारंजा क्विंटल 8000 4125 5300 4750
परळी-वैजनाथ क्विंटल 200 4300 5451 5200
सोलापूर लोकल क्विंटल 515 4305 5685 5490
नागपूर लोकल क्विंटल 2912 4000 5300 5225
अमळनेर लोकल क्विंटल 127 4500 4752 4752
हिंगोली लोकल क्विंटल 1130 4000 5050 4525
कोपरगाव लोकल क्विंटल 664 3500 5300 4901
मेहकर लोकल क्विंटल 1050 3800 4825 4500
लातूर पिवळा क्विंटल 10355 4400 5652 5450
अकोला पिवळा क्विंटल 1138 4050 5251 4700
चोपडा पिवळा क्विंटल 27 4444 5042 4801
आर्वी पिवळा क्विंटल 1455 4000 5000 4750
चिखली पिवळा क्विंटल 1084 4600 6050 5350
हिंगोली- खानेगाव नाका पिवळा क्विंटल 407 4000 4600 4300
जिंतूर पिवळा क्विंटल 166 4375 5301 4901
मुर्तीजापूर पिवळा क्विंटल 5850 4450 5025 4795
दिग्रस पिवळा क्विंटल 810 4250 5305 4795
जामखेड पिवळा क्विंटल 135 0 0 0
गंगाखेड पिवळा क्विंटल 25 5200 5800 5600
धरणगाव पिवळा क्विंटल 47 4292 5175 5025
आंबेजोबाई पिवळा क्विंटल 20 4291 4991 4800
अहमहपूर पिवळा क्विंटल 250 4500 5200 4850
किनवट पिवळा क्विंटल 21 4500 5100 4900
नायगाव पिवळा क्विंटल 21 4300 5300 5225
हिमायतनगर पिवळा क्विंटल 115 5000 5200 5100
सेनगाव पिवळा क्विंटल 700 4000 5000 4500
पालम पिवळा क्विंटल 17 5001 5001 5001
उमरखेड पिवळा क्विंटल 560 4900 5100 5000
उमरखेड-डांकी पिवळा क्विंटल 450 0 0 0
काटोल पिवळा क्विंटल 94 2600 4151 3500
सोनपेठ पिवळा क्विंटल 78 4271 5101 4709
बोरी पिवळा क्विंटल 110 4500 5100 4800

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !