Soybean isolated on white background

Soybean rates today Maharashtra 22/10/2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 22-10-2021

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 22/10/2021 Last Updated On 3.15 PM

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
22/10/2021 अहमदनगर क्विंटल 498 4471 5101 4860
22/10/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 1580 3500 5133 4950
22/10/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 6403 4300 5025 4693
22/10/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 3000 4000 5150 4550
22/10/2021 औरंगाबाद क्विंटल 760 3426 5050 4350
22/10/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 23 4000 4720 4600
22/10/2021 बीड क्विंटल 4108 4350 5093 4876
22/10/2021 बीड पिवळा क्विंटल 400 4100 5131 5000
22/10/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 1950 4000 5150 5000
22/10/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 2053 3750 5088 4544
22/10/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 650 3450 4493 4124
22/10/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 8 4400 4435 4435
22/10/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1100 4550 5050 4800
22/10/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 550 4000 5000 4500
22/10/2021 जळगाव क्विंटल 20 4600 4930 4700
22/10/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 80 3861 4680 4680
22/10/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 148 4728 4963 4880
22/10/2021 जालना पिवळा क्विंटल 15211 4067 5060 4883
22/10/2021 लातूर क्विंटल 5900 5100 5175 5137
22/10/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 5952 4130 5061 4895
22/10/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 18 4400 5034 4800
22/10/2021 नांदेड क्विंटल 65 4800 5000 4900
22/10/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 1678 3834 5092 4563
22/10/2021 नंदुरबार क्विंटल 220 4594 5061 4845
22/10/2021 नाशिक क्विंटल 3238 3000 5060 4950
22/10/2021 नाशिक पांढरा क्विंटल 974 3230 5300 4975
22/10/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 650 5000 5000 5000
22/10/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 419 4063 4943 4553
22/10/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 984 4432 5034 4845
22/10/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 18204 3525 4951 4413
22/10/2021 वाशिम क्विंटल 16500 4005 5155 4600
22/10/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 2039 4367 5127 4900

 

कालचे सोयाबीन बाजारभाव 21/10/2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
21/10/2021 अहमदनगर क्विंटल 565 4426 5200 4950
21/10/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 1159 3900 5183 4900
21/10/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 6306 4325 4975 4743
21/10/2021 अमरावती क्विंटल 960 3500 5100 4300
21/10/2021 औरंगाबाद क्विंटल 175 3800 5035 4800
21/10/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 6 4200 4200 4200
21/10/2021 बीड क्विंटल 4832 4300 5011 4850
21/10/2021 बीड पिवळा क्विंटल 70 4301 5082 4910
21/10/2021 भंडारा डॅमेज क्विंटल 14 3700 4200 3750
21/10/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 1950 4200 5250 5000
21/10/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 1717 3933 5067 4687
21/10/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 376 3600 5051 4454
21/10/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1205 4500 5050 4775
21/10/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 3832 4067 5210 4881
21/10/2021 जळगाव क्विंटल 56 4200 5000 4600
21/10/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 43 4760 4880 4880
21/10/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 9 4821 5305 4821
21/10/2021 जालना पिवळा क्विंटल 13254 3975 5125 4926
21/10/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 14331 4605 5215 5025
21/10/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 113 3100 4800 4250
21/10/2021 नांदेड क्विंटल 81 4475 5100 4700
21/10/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 840 4388 5078 4727
21/10/2021 नंदुरबार क्विंटल 76 4641 5011 4872
21/10/2021 नंदुरबार पिवळा क्विंटल 24 3435 5001 4960
21/10/2021 नाशिक क्विंटल 5367 3000 5233 5071
21/10/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 11 4331 4881 4651
21/10/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 650 4900 4900 4900
21/10/2021 परभणी क्विंटल 315 4000 4925 4650
21/10/2021 परभणी नं. १ क्विंटल 135 4401 5000 4800
21/10/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 1002 4551 5024 4910
21/10/2021 सांगली लोकल क्विंटल 300 5000 5300 5150
21/10/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 580 3000 5105 5000
21/10/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 380 3150 4650 4200
21/10/2021 वाशिम क्विंटल 6000 4000 5100 4550
21/10/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 2110 4575 5000 4875

 

परवाचे सोयाबीन बाजारभाव 20/10/2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
20/10/2021 अहमदनगर क्विंटल 336 4700 5125 4933
20/10/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 1085 3800 5153 5001
20/10/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 5380 4325 4990 4688
20/10/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 3500 4200 5400 5000
20/10/2021 औरंगाबाद क्विंटल 213 3900 4881 4390
20/10/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 11 4300 4731 4500
20/10/2021 बीड क्विंटल 1300 4300 4681 4600
20/10/2021 बीड पिवळा क्विंटल 120 4400 5140 5000
20/10/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 1550 4000 5100 4800
20/10/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 215 3500 5000 4500
20/10/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 285 3500 4845 4465
20/10/2021 जळगाव क्विंटल 22 4100 4500 4500
20/10/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 19 3920 5285 5150
20/10/2021 जालना पिवळा क्विंटल 19794 3967 5034 4801
20/10/2021 लातूर क्विंटल 5200 5100 5130 5115
20/10/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 305 4030 4850 4581
20/10/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 3418 3850 5170 4840
20/10/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 256 2800 4726 4265
20/10/2021 नांदेड क्विंटल 90 4800 5050 4900
20/10/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 1809 4012 5000 4505
20/10/2021 नंदुरबार क्विंटल 63 4000 5011 4701
20/10/2021 नंदुरबार पिवळा क्विंटल 24 3902 4862 4402
20/10/2021 नाशिक क्विंटल 2650 3000 5103 4950
20/10/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 5 5035 5099 5035
20/10/2021 नाशिक पांढरा क्विंटल 951 3781 5175 4950
20/10/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 443 3775 4951 4488
20/10/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 1249 4340 5020 4806
20/10/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 556 4000 5010 4905
20/10/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 9022 3588 4825 4419
20/10/2021 वाशिम क्विंटल 15300 4425 5163 4788
20/10/2021 वाशिम पिवळा क्विंटल 8357 4100 5113 4950
20/10/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1510 4600 4967 4867

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !