file photo

Soybean rates today Maharashtra 23/10/2021

नमस्कार शेतकरी मित्रांनो या पोस्टमध्ये आपण राज्यातील आजचे सोयाबीनचे बाजारभाव माहिती जाणून घेणार आहोत (Soybean bajarbhav 23-10-2021

(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

महाराष्ट्रातील आजचे सोयाबीन बाजारभाव 23/10/2021  Last Updated On 6.13 PM

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
23/10/2021 अहमदनगर क्विंटल 504 4450 5100 4925
23/10/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 1638 4000 5110 5050
23/10/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 2813 4200 5000 4700
23/10/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 7800 3100 5343 4858
23/10/2021 औरंगाबाद क्विंटल 84 4500 4900 4700
23/10/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 6 4581 4786 4700
23/10/2021 बीड क्विंटल 3497 4350 5113 4888
23/10/2021 बीड पिवळा क्विंटल 150 4150 5097 4950
23/10/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 2458 4133 5057 4705
23/10/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1000 4500 5200 4850
23/10/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 885 4200 5000 4600
23/10/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 48 4413 4695 4543
23/10/2021 जालना पिवळा क्विंटल 16402 4263 4963 4785
23/10/2021 लातूर क्विंटल 5700 5050 5145 5097
23/10/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 14752 4472 5086 4877
23/10/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 5300 3850 5221 4878
23/10/2021 नांदेड क्विंटल 135 4800 5100 4950
23/10/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 1093 3411 4929 4170
23/10/2021 नाशिक क्विंटल 2650 3000 5050 4950
23/10/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 15 1999 4972 4800
23/10/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 288 4701 5051 4876
23/10/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 568 4433 5023 4870
23/10/2021 सांगली लोकल क्विंटल 500 5000 5500 5250
23/10/2021 सातारा पांढरा क्विंटल 100 5100 5300 5200
23/10/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 8754 3950 4995 4540
23/10/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 1475 4750 5067 4933

 

कालचे सोयाबीन बाजारभाव 22/10/2021

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
22/10/2021 अहमदनगर क्विंटल 498 4471 5101 4860
22/10/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 1580 3500 5133 4950
22/10/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 6403 4300 5025 4693
22/10/2021 अमरावती पिवळा क्विंटल 3000 4000 5150 4550
22/10/2021 औरंगाबाद क्विंटल 760 3426 5050 4350
22/10/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 23 4000 4720 4600
22/10/2021 बीड क्विंटल 4108 4350 5093 4876
22/10/2021 बीड पिवळा क्विंटल 400 4100 5131 5000
22/10/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 1950 4000 5150 5000
22/10/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 2053 3750 5088 4544
22/10/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 650 3450 4493 4124
22/10/2021 धुळे हायब्रीड क्विंटल 8 4400 4435 4435
22/10/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1100 4550 5050 4800
22/10/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 550 4000 5000 4500
22/10/2021 जळगाव क्विंटल 20 4600 4930 4700
22/10/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 80 3861 4680 4680
22/10/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 148 4728 4963 4880
22/10/2021 जालना पिवळा क्विंटल 15211 4067 5060 4883
22/10/2021 लातूर क्विंटल 5900 5100 5175 5137
22/10/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 5952 4130 5061 4895
22/10/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 18 4400 5034 4800
22/10/2021 नांदेड क्विंटल 65 4800 5000 4900
22/10/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 1678 3834 5092 4563
22/10/2021 नंदुरबार क्विंटल 220 4594 5061 4845
22/10/2021 नाशिक क्विंटल 3238 3000 5060 4950
22/10/2021 नाशिक पांढरा क्विंटल 974 3230 5300 4975
22/10/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 650 5000 5000 5000
22/10/2021 उस्मानाबाद पिवळा क्विंटल 419 4063 4943 4553
22/10/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 984 4432 5034 4845
22/10/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 18204 3525 4951 4413
22/10/2021 वाशिम क्विंटल 16500 4005 5155 4600
22/10/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 2039 4367 5127 4900

 

परवाचे सोयाबीन बाजारभाव 21/10/2021 

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
21/10/2021 अहमदनगर क्विंटल 565 4426 5200 4950
21/10/2021 अहमदनगर लोकल क्विंटल 1159 3900 5183 4900
21/10/2021 अकोला पिवळा क्विंटल 6306 4325 4975 4743
21/10/2021 अमरावती क्विंटल 960 3500 5100 4300
21/10/2021 औरंगाबाद क्विंटल 175 3800 5035 4800
21/10/2021 औरंगाबाद पिवळा क्विंटल 6 4200 4200 4200
21/10/2021 बीड क्विंटल 4832 4300 5011 4850
21/10/2021 बीड पिवळा क्विंटल 70 4301 5082 4910
21/10/2021 भंडारा डॅमेज क्विंटल 14 3700 4200 3750
21/10/2021 बुलढाणा लोकल क्विंटल 1950 4200 5250 5000
21/10/2021 बुलढाणा पिवळा क्विंटल 1717 3933 5067 4687
21/10/2021 चंद्रपुर पिवळा क्विंटल 376 3600 5051 4454
21/10/2021 हिंगोली लोकल क्विंटल 1205 4500 5050 4775
21/10/2021 हिंगोली पिवळा क्विंटल 3832 4067 5210 4881
21/10/2021 जळगाव क्विंटल 56 4200 5000 4600
21/10/2021 जळगाव लोकल क्विंटल 43 4760 4880 4880
21/10/2021 जळगाव पिवळा क्विंटल 9 4821 5305 4821
21/10/2021 जालना पिवळा क्विंटल 13254 3975 5125 4926
21/10/2021 लातूर पिवळा क्विंटल 14331 4605 5215 5025
21/10/2021 नागपूर पिवळा क्विंटल 113 3100 4800 4250
21/10/2021 नांदेड क्विंटल 81 4475 5100 4700
21/10/2021 नांदेड पिवळा क्विंटल 840 4388 5078 4727
21/10/2021 नंदुरबार क्विंटल 76 4641 5011 4872
21/10/2021 नंदुरबार पिवळा क्विंटल 24 3435 5001 4960
21/10/2021 नाशिक क्विंटल 5367 3000 5233 5071
21/10/2021 नाशिक पिवळा क्विंटल 11 4331 4881 4651
21/10/2021 उस्मानाबाद क्विंटल 650 4900 4900 4900
21/10/2021 परभणी क्विंटल 315 4000 4925 4650
21/10/2021 परभणी नं. १ क्विंटल 135 4401 5000 4800
21/10/2021 परभणी पिवळा क्विंटल 1002 4551 5024 4910
21/10/2021 सांगली लोकल क्विंटल 300 5000 5300 5150
21/10/2021 सोलापूर लोकल क्विंटल 580 3000 5105 5000
21/10/2021 वर्धा पिवळा क्विंटल 380 3150 4650 4200
21/10/2021 वाशिम क्विंटल 6000 4000 5100 4550
21/10/2021 यवतमाळ पिवळा क्विंटल 2110 4575 5000 4875

 

अत्यंत महत्वाची सूचना :  शेतकरी वाचक मित्रांनो तुमचा शेतमाल विक्रीसाठी घेऊन जाण्यापूर्वी संबंधित बाजार समितीला संपर्क करून तेथील दरांची खात्री करून घ्यावी ही विनंती !