(सविस्तर भाव जाणून घेण्यासाठी पेज झूम करा अथवा याच पानावरील उजव्या बाजूस स्क्रोल करावे सर्व भाव दिसतील)

दिनांक जिल्हा जात/प्रत परिमाण आवक कमीत कमी दर जास्तीत कमी दर सर्वसाधारण दर
08/10/2021 अहमदनगर क्विंटल 45 400 1750 1200
08/10/2021 जळगाव वैशाली क्विंटल 52 1000 2000 1500
08/10/2021 मंबई नं. १ क्विंटल 2206 3000 3800 3400
08/10/2021 नागपूर लोकल क्विंटल 10 2000 3500 3000
08/10/2021 नाशिक लोकल क्विंटल 7 400 1525 1125
08/10/2021 पुणे क्विंटल 73 2500 3500 3000
08/10/2021 पुणे लोकल क्विंटल 1912 1867 2667 2267
08/10/2021 रत्नागिरी नं. १ क्विंटल 365 1000 3500 2000
08/10/2021 सांगली क्विंटल 20 2000 2500 2350
08/10/2021 सातारा लोकल क्विंटल 60 2000 5000 3500
08/10/2021 सोलापूर हायब्रीड क्विंटल 40 400 3500 2500
08/10/2021 सोलापूर वैशाली क्विंटल 491 400 2500 1500