Posted inअकोले, अहमदनगर उत्तर, अहमदनगर दक्षिण, अहमदनगर बातम्या, अहमदनगर ब्रेकिंग, अहमदनगर शहर, कर्जत, कोपरगाव, कोरोना व्हायरस, जामखेड, ताज्या बातम्या, नगर, नेवासा, पाथर्डी, पारनेर, राहाता, राहुरी, शिर्डी, शेवगाव, श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, संगमनेर

अहमदनगर कोरोना ब्रेकिंग : जिल्ह्यात इतक्या नव्या रुग्णांची भर !

Posted inअकोले, अहमदनगर उत्तर, अहमदनगर दक्षिण, अहमदनगर बातम्या, अहमदनगर ब्रेकिंग, अहमदनगर शहर, कर्जत, कोपरगाव, कोरोना व्हायरस, जामखेड, ताज्या बातम्या, नगर, नेवासा, पाथर्डी, पारनेर, राहाता, राहुरी, शिर्डी, शेवगाव, श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, संगमनेर

अहमदनगर कोरोना अपडेट : गेल्या चोवीस तासांत वाढले इतके रुग्ण !

Posted inअकोले, अहमदनगर उत्तर, अहमदनगर दक्षिण, अहमदनगर बातम्या, अहमदनगर ब्रेकिंग, अहमदनगर शहर, कर्जत, कोपरगाव, कोरोना व्हायरस, जामखेड, ताज्या बातम्या, नगर, नेवासा, पाथर्डी, पारनेर, राहाता, राहुरी, शिर्डी, शेवगाव, श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, संगमनेर

अहमदनगर कोरोना अपडेट : जिल्ह्यात चोवीस तासांत वाढले इतके रुग्ण जाणून घ्या आकडेवारी

Posted inअकोले, अहमदनगर उत्तर, अहमदनगर दक्षिण, अहमदनगर बातम्या, अहमदनगर ब्रेकिंग, अहमदनगर शहर, कर्जत, कोपरगाव, कोरोना व्हायरस, जामखेड, ताज्या बातम्या, नगर, नेवासा, पाथर्डी, पारनेर, राहाता, राहुरी, शिर्डी, शेवगाव, श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, संगमनेर

अहमदनगर कोरोना अपडेट : जिल्ह्यात इतक्या नव्या रुग्णांची भर !

Posted inअकोले, अहमदनगर उत्तर, अहमदनगर दक्षिण, अहमदनगर बातम्या, अहमदनगर ब्रेकिंग, अहमदनगर शहर, कर्जत, कोपरगाव, कोरोना व्हायरस, जामखेड, ताज्या बातम्या, नगर, नेवासा, पाथर्डी, पारनेर, राहाता, राहुरी, शिर्डी, शेवगाव, श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, संगमनेर

अहमदनगर कोरोना ब्रेकिंग : आज वाढले ‘इतके’ रुग्ण ! वाचा सविस्तर अपडेट्स

Posted inअकोले, अहमदनगर उत्तर, अहमदनगर दक्षिण, अहमदनगर बातम्या, अहमदनगर ब्रेकिंग, अहमदनगर शहर, कर्जत, कोपरगाव, कोरोना व्हायरस, जामखेड, ताज्या बातम्या, नगर, नेवासा, पाथर्डी, पारनेर, राहाता, राहुरी, शिर्डी, शेवगाव, श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, संगमनेर

अहमदनगर कोरोना अपडेट : जिल्ह्यात आज वाढले इतके रुग्ण ! जाणून घ्या अधिकृत आकडेवारी

Posted inअकोले, अहमदनगर उत्तर, अहमदनगर दक्षिण, अहमदनगर बातम्या, अहमदनगर ब्रेकिंग, अहमदनगर शहर, कर्जत, कोपरगाव, कोरोना व्हायरस, जामखेड, ताज्या बातम्या, नगर, नेवासा, पाथर्डी, पारनेर, राहाता, राहुरी, शिर्डी, शेवगाव, श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, संगमनेर

अहमदनगर कोरोना ब्रेकिंग : आज वाढले ‘इतके’ रुग्ण जाणून घ्या अधिकृत आकडेवारी

Posted inअकोले, अहमदनगर उत्तर, अहमदनगर दक्षिण, अहमदनगर बातम्या, अहमदनगर ब्रेकिंग, अहमदनगर शहर, कर्जत, कोपरगाव, कोरोना व्हायरस, जामखेड, ताज्या बातम्या, नगर, नेवासा, पाथर्डी, पारनेर, राहाता, राहुरी, शिर्डी, शेवगाव, श्रीगोंदा, श्रीरामपूर, संगमनेर

अहमदनगर कोरोना ब्रेकिंग : जिल्ह्यात आज वाढले इतके रुग्ण ! जाणून घ्या अधिकृत आकडेवारी

Posted inअकोले, अहमदनगर उत्तर, अहमदनगर दक्षिण, अहमदनगर बातम्या, अहमदनगर ब्रेकिंग, कर्जत, कोपरगाव, कोरोना व्हायरस, जामखेड, ताज्या बातम्या, नगर, नेवासा, पाथर्डी, पारनेर, राहाता, राहुरी, शिर्डी, शेवगाव, श्रीगोंदा, संगमनेर

अहमदनगर कोरोना अपडेट : जिल्ह्यात आज वाढले इतके रुग्ण ! जाणून घ्या अधिकृत आकडेवारी